top of page

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden binnen onze dansstudio.

Inschrijven:

Inschrijven kan door middel van het (digitale) inschrijfformulier.

Inschrijfvoorwaarden:

 • Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier.

 • Door ondertekening van inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 • Het inschrijfformulier versturen naar dansstudio.release@live.nl of inleveren bij een van de dansinstructrices. 

 • Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling via automatische incasso.

Betaling:

 • De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats via automatische incasso.

 • Door middel van een machtiging wordt automatisch het cursusgeld geïncasseerd per half jaar. Deze wordt geïncasseerd op 1 februari en 1 augustus.

 • Deze machtiging ontvangt de cursist bij de schriftelijke bevestiging en moet ondertekend ingeleverd worden bij instructrices.

Opzeggen lidmaatschap:

Elk halfjaar wordt contributie afgehouden. Wil je je lidmaatschap opzeggen dan moet je dit voor 1 juli doen. Deze afmelding moet per mail gedaan worden via dansstudio.release@live.nl. Indien de opzegging niet tijdig en via de juiste wijze heeft plaatsgevonden zal de contributie alsnog worden ingehouden. Hiervan is restitutie dan helaas niet meer mogelijk.  

Ziekte en afwezigheid:

 • Bij ziekte/afwezigheid van de instructrice zal gezocht worden naar vervanging.

 • Als de cursist verhinderd is, dit a.u.b. doorgeven, dit kan via telefoonnummer van instructrice

 • Bij wegblijven zonder enige kennisgeving worden de ouders ingelicht.

 • Deelname aan optredens en/of uitvoeringen kunnen hierdoor worden geweigerd.

Wijziging persoonlijke gegevens:

Bij wijziging van persoonlijke gegevens, zoals adres-/naamwijziging, graag zo snel mogelijk doorgeven via de mail dansstudio.release@live.nl.

Huisregels lesgebouw:

 • Er mag in het gebouw NIET worden gerookt!

 • De beheerder mag iedereen verwijderen die voor overlast zorgt.

 • Tijdens het omkleden en de lessen moeten de gordijnen en deuren dicht blijven.

 • Dansstudio Release is NIET aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen te veel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen of op uitnodiging van de instructrice.

Overig:

 • De groepen worden ingedeeld op geboortedatum.

 • Er worden geen lessen gegeven tijdens de (basis)schoolvakanties.

 • De geleende kleding tijdens optredens en uitvoeringen blijven volledig eigendom van Dansstudio Release. 

 • Aan activiteiten/optredens, welke in het belang van de vereniging zijn, zal worden meegewerkt.

 • Tijdens de optredens dient men de aanwijzingen van de leiding te volgen.

 • Is men het niet eens met een door de leiding genomen beslissing, dan kan men dit na de les of optredens met de instructrice of het bestuur bespreken.

 • Ieder lid is voor zijn/haar eigen kleding en spullen verantwoordelijk.

 • Bij zoekraken van spullen van Dansstudio Release, wordt men voor de kosten aansprakelijk gesteld.

 • Bij respectloos gedrag kan men geschorst worden voor onbepaalde tijd.

 • Is men van mening dat dit ongegrond is, dan kan men zich wenden tot het bestuur van Dansstudio Release.

Slotbepaling:

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien beslist het bestuur van Dansstudio Release.

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page